Co programiści myślą o ubezpieczeniu od utraty dochodu

  • 469
Co programiści myślą o ubezpieczeniu od utraty dochodu

Programiści a nawet co raz częściej – pracownicy IT, co raz częściej szukają informacji o ubezpieczeniu od utraty dochodu.

Wyszukiwanie ubezpieczenia od utraty dochodu dla programisty jest zwykle kolejnym krokiem po wstępnym researchu programisty odnośnie innych ubezpieczeń:

  • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej z tytułu świadczenia usług w zakresie IT
  • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej zwane dalej OC działalności.
  • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej z klauzulą rozszerzającą zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność zawodową wynikającą ze świadczenia usług w zakresie IT.

W czym może pomóc ubezpieczenie od utraty dochodu dla programisty? Dlaczego programiści decydują się na wykupienia ubezpieczenia od utraty dochodu dla IT?

Powody zwykle są podobne.

Zwykle programista, obecnie dobrze zarabiający, ma obawy że w przyszłości, ze względu na swój stan zdrowia lub wypadek czy uraz, straci możliwość zdobywania wysokiego dochodu.

Ubezpieczenie od utraty dochodu dla programistów może więc uchronić ubezpieczonego przed negatywnymi finansowymi skutkami pogorszenia się zdrowia.

Opinie o ubezpieczeniu od utraty dochodu dla programisty

Warto zapoznać się z opiniami innych osób na temat ubezpieczeń od utraty dochodu dla programisty pod tym linkiem.

Sprawdź też: Lekarz rodzinny a ubezpieczenie od utraty dochodu

Programiści a nawet co raz częściej – pracownicy IT, co raz częściej szukają informacji o ubezpieczeniu od utraty dochodu. Wyszukiwanie ubezpieczenia od utraty dochodu dla programisty jest zwykle kolejnym krokiem po wstępnym researchu programisty odnośnie innych ubezpieczeń: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej z tytułu świadczenia usług w zakresie IT Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności…

Programiści a nawet co raz częściej – pracownicy IT, co raz częściej szukają informacji o ubezpieczeniu od utraty dochodu. Wyszukiwanie ubezpieczenia od utraty dochodu dla programisty jest zwykle kolejnym krokiem po wstępnym researchu programisty odnośnie innych ubezpieczeń: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej z tytułu świadczenia usług w zakresie IT Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności…